.

Συνήθως, τα ελαστικά που έχουν διανύσει έστω μικρές αποστάσεις, ενώ είναι σκασμένα, υπόκεινται σε καταπονήσεις και ζημιές…

Πολλές φορές έχει συμβεί στο ελαστικό να έχει χάσει όλη ή την περισσότερη πίεση αέρα. Για να ελεγχθεί σωστά, το ελαστικό πρέπει να αφαιρεθεί από τον τροχό και να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Συνήθως, τα ελαστικά που έχουν διανύσει έστω μικρές αποστάσεις, ενώ είναι σκασμένα, υπόκεινται σε καταπονήσεις και ζημιές, που δεν μπορούν να επισκευαστούν αργότερα. Οι οπές από καρφιά ή κοψίματα που φτάνουν μέχρι και στα 6 χιλιοστά, που βρίσκονται στο πέλμα του ελαστικού, μπορούν να επισκευαστούν ικανοποιητικά με σύγχρονες μεθόδους, εγκεκριμένες από τη βιομηχανία ελαστικών. Καλό θα ήταν να αποφεύγεται η επισκευή ελαστικού με σχίσιμο πέλματος άνω των 6 χιλιοστών ή με σχίσιμο στο προφίλ του.

Ακόμα και μια μικρή πέτρα μπορεί να προκαλέσει φθορά στο ελαστικό . Στην περίπτωση που ένα αιχμηρό αντικείμενο το τρυπήσει, π.χ. ένα καρφί πρέπει γίνει σωστή επισκευή (αν επιτρέπεται) και να ελέγχεται τακτικά η πίεση του αέρα μέχρι την οριστική αντικατάστασή του . Τέλος, σημαντικό για την ασφάλεια είναι να ελέγχετε τακτικά το βάθος του πέλματος .